Suomen Bioetanoli Oy

 

Suomen Bioetanoli Oy:n olkietanolilaitos


Suomen Bioetanoli (SBE) Oy on bioetanolin tuotantoa varten perustettu ja rekisteröity osakeyhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna 2005. Suomen Bioetanoli Oy:n tavoitteena on lähivuosina käynnistää uusiutuviin bioraaka-aineisiin perustuva polttoainetuotanto. Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö polttoainetuotannossa vähentää Suomen riippuvuutta tuontienergiasta ja pienentää kasvihuonepäästöjä. Fossiilisia polttoaineita korvaavan biopolttolaitoksen tuotannossa raaka-aineena käytettäisiin olkea.


Suomen Bioetanoli Oy on rakentamassa viljan olkea raaka-aineena käyttävää bioetanolilaitosta Kouvolan Myllykoskelle suljetun paperitehtaan tiloihin.


Kouvola Innovation Oy:n ja Kouvolan kaupungin tuella tehdyn selvityksen perusteella olkipohjaiselle bioetanolille on kysyntää. Suomen Bioetanoli Oy:n suunnittelema laitosinvestointi on teknisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava. Liikevaihto tulee olemaan noin 70 miljoonaa euroa vuodessa. Laitosinvestoinnin arvo on noin 150 miljoonaa euroa.


Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt SBE:lle 30 miljoonan euron energiatuen.


Suunniteltu tuotantokapasiteetti on 72 000 tonnia bioetanolia vuodessa. Kuiva-aineena laskettuna olkea käytetään raaka-aineena 330 000 tonnia vuodessa.


Työllisyysvaikutus on 50 pysyvää työpaikkaa tehtaalla ja rakennusvaiheessa noin 300 henkilötyövuotta. Oljen sekä lämpövoimalan tarvitseman hakkeen hankinta ja kuljetus työllistää noin 100 henkilötyövuoden verran.

 

Sivuja päivitetty 10.11.2015.

Myllykosken tehdasalue Kouvolassa